کناف در شیراز

سقف کاذب شیراز

اجرای سقف کاذب کناف در شیراز

اجرای سیستم درای وال کناف

انبوه سازی روی غارهای آهکی/ خطر فرونشست زمین در حسینی الهاشمی (دراک) شیراز


بازدید : 2965 نفر

 


انبوه سازی روی غارهای آهکی/ خطر فرونشست زمین در یکی از پرطرفدارترین مناطق شهر شیراز

 

«خبرجنوب» نوشت: طبق نتایج تازه ترین تحقیق، زمین هر لحظه ممکن است زیر پای ساکنان منطقه حسینی الهاشمی خالی شود.

در چشم بر هم زدنی، آپارتمانهای چندین طبقه در بزرگراه حسینی الهاشمی قد کشید. بی آنکه مشخص باشد این آپارتمان ها روی چه جنسی از زمین ساخته می شود. اکنون نتیجه پژوهش هایی که این منطقه را پایش کرده در اختیار سرویس گزارش «خبرجنوب» قرار گرفته است که نشان می دهد این همه آپارتمان روی غارهایی بزرگ از جنس آهک و گچ ساخته می شود. در این شرایط، زمین به آسانی میتواند فروبنشیند چه رسد به اینکه قرار باشد با ساخت یک سد-هر چقدر هم کوچک- این گچ و آهک آبدار هم بشود. در شرایطی که سطح آب های زیرزمینی در آن منطقه همین الان هم - با وجود خشکسالی- بسیار بالا است. این است که به باور دکتر عبدالمجید اسدی، زمین شناس و استاد دانشگاه آزاد اسلامی، هیچ بعید نیست که این آپارتمان های بلند مرتبه هر لحظه در دل زمین فرو بروند؛ درست مانند اتفاقی که در ایج استهبان رخ داد. البته با این تفاوت که آنجا دیگر فشار مصنوعی ناشی از این همه ساخت و ساز هم در کار نبود. اینک دکتر اسدی که این پژوهش را انجام داده است، در توصیف وضع از این ضربالمثل دیرینه پارسی استفاده می کند که «روی شاخه نشسته اند و آن را می برند».
هشدارهایی که کسی نشنید
هشدارها برای جلوگیری از ساخت و ساز در بزرگراه حسینی الهاشمی هرگز به نتیجه نرسید. مدت ها پیش از اینکه این پژوهش انجام شود، معلوم شد که گسل سبزپوشان، یعنی دقیقا محل کنونی بزرگراه حسینی الهاشمی و شهرک شهید بهشتی سالانه 1.2 میلی متر حرکت میکند. این یعنی سبز پوشان یکی از فعالترین گسلهای ایران است. با اینکه آییننامه 2800 ساختمان، هر گونه ساخت و ساز بر روی گسل را منع می کند و برای آن حریمی در نظر می گیرد، این همه ساخت و ساز آن هم ساختمان هایی این گونه مرتفع در این منطقه ساخته می شود. ساختمان هایی که ده ها خانواده را در خود جای خواهند داد و با یک اتفاق طبیعی، این خطر هست که فاجعه ای انسانی به بار بیاید. آن هم در شهر شیراز که تجربه فرونشست زمین در بخش هایی از آن وجود دارد؛ مانند فرونشست زمین در زمستان پارسال در خیابان زند باریک. در این شرایط که بزرگراه حسینیالهاشمی چنین وضعی دارد و این همه ساخت و ساز انجام میشود، آنجا دارند سد هم می سازند. سد تنگ سرخ. 
متن کامل خبررو در کانال تلگرام ما که آدرس اون در بیوگرافی پیج وجود داره ببینید