کناف در شیراز

سقف کاذب شیراز

اجرای سقف کاذب کناف در شیراز

اجرای سیستم درای وال کناف

جوابیه سازمان قطار شهری شیراز پیرامون قطع ۶۰۰۰ هزار اصله درخت


بازدید : 1668 نفر

جوابیه سازمان قطار شهری شیراز پیرامون قطع ۶۰۰۰ هزار اصله درخت به دلیل جانمایی اشتباه ایستگاه پایانی خط ۲ قطار شهری 


قطع شدن 6 هزار اصله درخت در شیراز صحت ندارد
خبری که در هفته گذشته مبنی بر قطع 6 هزار اصله درخت در طرح جانمایی ایستگاه اول خط 2 قطار شهری به دلیل اشتباه مشاور منتشر شد، صحت ندارد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل سازمان قطار شهری شیراز و حومه، هفته گذشته در حاشیه جلسه شورای اسلامی شهر شیراز با دستور بررسی آیین نامه الزامات زیست محیطی پروژه های عمرانی شهرداری از قطع و جابجایی 6 هزار اصله درخت به دلیل بی توجهی مشاور خط 2 قطار شهری در جانمایی ایستگاه پایانی مترو واقع در شهرک میانرود خبر داده شد که به دور از واقعیت است.
لازم به ذکر است، 2 شرکت مهندسین مشاور ذیصلاح ایرانی و یک شرکت مهندسین مشاور بین المللی از کشور ایتالیا در قالب مشارکت، مطالعات اولیه خط 2 قطار شهری شیراز را انجام داده اند و جانمایی ایستگاههای مترو در میادین شکوفه و قهرمانان واقع در شهرک میانرود را با در نظر گرفتن تمامی جوانب فنی و غیر فنی همچنین نیازهای جمعیتی و ترددی پیشنهاد داده اند که این طرح پس از بررسی کارشناسانه توسط سازمان قطار شهری و مقامات ذیصلاح مربوطه در سال 1390 به تصویب رسیده است.
در زمان بررسی طرح جانمایی محل دپوی خط 2 قطار شهری و ایستگاههای ابتدایی در شهرک میانرود مطرح بوده که محل دپو و ایستگاه ابتدایی در شمال شرقی و یا شمال غربی شهرک میانرود باشد. پس از انجام کارشناسی های فنی، مالی و با در نظر گرفتن ظرفیت های جمعیتی و ترددی شهرک میانرود از جمله ورزشگاه 50 هزار نفری پارس، محل دپو و ایستگاه ابتدایی خط 2 متروی شیراز در محل شمال غربی شهرک میانرود جانمایی شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان قطار شهری شیراز و حومه در محل دپو و ایستگاه ابتدایی خط 2 متروی شیراز تعدادی درخت که عمر کوتاهی داشته و عمدتا نهال بودند، بایستی جابجا می شدند که در همین راستا تعداد 1300 اصله نهال توسط پیمانکار مورد تایید سازمان فضای سبز شهرداری با استفاده از دستگاههای ویژه مخصوص این کار پس از تصویب کمیسیون مربوطه جابجا گردیده اند.
شایان ذکر است که در پروژه عمرانی ملی و بزرگ خط 2 متروی شیراز به ارزش بیش از 300 میلیارد تومان کاملا موارد زیست محیطی رعایت می شود. یکی از اهداف کلان اجرای چنین پروژه ای در شهرها کاهش تردد خودروهایی است که سوخت فسیلی مصرف می کنند. بنابراین کاهش آلودگی هوا در کلان شهرها که یکی از راهکارهای الزامات زیست محیطی است همواره مدنظر قرار داده می شود. در نتیجه جابجایی تعدادی درخت نهال از روی ناچاری بوده و اجتناب ناپذیر است.