کناف در شیراز

سقف کاذب شیراز

اجرای سقف کاذب کناف در شیراز

اجرای سیستم درای وال کناف

مزایای سیستم های ساخت و ساز خشک (کناف)


بازدید : 1676 نفر

مزایای سیستم های ساخت و ساز خشک (کناف)

 

* سبک سازی ساختمان و تأثیر چشمگیر در کاهش بار وارده ناشی از زلزله
* امکان استفاده از ساختارهای عایق حرارتی و در نتیجه بهینه نمودن مصرف انرژی و مطابقت با استانداردهای مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان
* امکان برخورداری از ساختارهای مقاوم در برابر آب و رطوبت در فضای های مرطوب نظیر سرویس های بهداشتی، آشپزخانه، استخرها.
* امکان به حداقل رسانیدن میزان انتقال صوت از فضای خارجی به داخل و بالعکس.
* امکان استفاده از ساختارهای عایق در برابر انتقال صوت به روش کوبه ای بین واحدهای ساختمان.
* تأثیر میان قابی مناسب تیغه های درای وال در تعامل با سازه در هنگام زلزله
* حذف رابیتس و مشکلات ناشی از انبارش و حمل مصالح سنتی و تعدد اکیپ های اجرایی آن
* صرفه جویی در مصرف برق به دلیل عدم نیاز به انجام عملیات جوشکاری
* سرعت بالای اجرا (در حدود ۳ تا ۴ برابر نسبت به سیستم سنتی)
* سرعت بالا در اجرا و کاهش زمان خواب سرمایه (از زمان شروع ساختمان تا اتمام مرحله نازک کاری)
* امکان اجرای همزمان تأسیسات مکانیکی و برقی و ساختارهای سقف و دیوار
* دسترسی آسان به تأسیسات مکانیکی و برقی در هنگام بروز مشکلات تأسیساتی
* امکان ترمیم آسان و سریع سقف ها و دیوارها
* کاهش قابل توجه حجم نخاله های ساختمانی و هزینه های پاکسازی و حمل آنها به خارج از ساختمان
* برخورداری از کیفیت ثابت و استاندارد مصالح به دلیل تولید صنعتی
* کاهش بار مرده تیغه ها و امکان دخیل کردن در محاسبات اسکلت و فنداسیون مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و صرفه جویی * قابل توجه در مصالح اسکلت و فنداسیون
* افزایش فضای مفید واحدها به دلیل امکان استفاده از دیوارهای با ضخامت کمتر از ضخامت دیوارهای سنتی (تقریباً در یک واحد ۱۵۰ مترمربعی ۸ مترمربع به فضای مفید واحد اضافه می شود.)
* قابلیت اجرای ساختارها بر روی کف تمام شده که تغییرات آتی معماری بنا را بسیار آسان می کند.
* عدم نیاز به شاقول و تراز کردن در هنگام کاشی و سرامیک کاری بر روی دیوار و کف و افزایش سرعت کاشی و سرامیک کاری
* حذف زمان خشک شدن نازک کاری جهت رنگ آمیزی خصوصاً در ماه های سرد سال