کناف در شیراز

سقف کاذب شیراز

اجرای سقف کاذب کناف در شیراز

اجرای سیستم درای وال کناف

دریچه های بازدید جهت دسترسی آسان به تاسیسات در دیوارهای کناف جاسازی می شوند. این نوع دریچه ها دارای درزهای بسیار ظریف بوده و از نظر بصری و معماری بسیار مطلوب می باشند.

ابعاد موجود به سانتی متر می باشد.

 

دریچه سقفی و دیواری mm 200*200

دریچه سقفی و دیواری mm 300*300

دریچه سقفی و دیواری mm 400*400 

دریچه سقفی و دیواری mm 500*500

دریچه سقفی و دیواری mm 600*600 

دریچه سقفی و دیواری mm 600*1200 

 

 

 
مزایا:
 

 نصب ابن دریچه ها بسیار آسان بوده و مطابق مراحل زیر صرت می گیرد:

 

 
طراحی بسیار ایمن:
 

عملکرد بسیارآسان

وجود یک کابل ظریف در پشت دریچه که از یک سو به قاب اصلی و از سوی دیگر به قاب درب متصل است، مانع از سقوط ناگهانی درب شده و بدین ترتیب ایمنی محصول تامین می گردد. این کابل توسط یک چفت به قاب دریچه متصل شده است.

 

 

عملکرد بسیارآسان

وجود یک کابل ظریف در پشت دریچه که از یک سو به قاب اصلی و از سوی دیگر به قاب درب متصل است، مانع از سقوط ناگهانی درب شده و بدین ترتیب ایمنی محصول تامین می گردد. این کابل توسط یک چفت به قاب دریچه متصل شده است.