کناف در شیراز

سقف کاذب شیراز

اجرای سقف کاذب کناف در شیراز

اجرای سیستم درای وال کناف

این صفحات دارای هسته گچی بوده و سطح و لبه های طولی آنها با کاغذ مخصوص پوشانده شده است.

صفحات روکش‌دار گچی در چهار نوع تولید می‌شوند:

 معمولی – RG
 مقاوم در برابر رطوبت – MR
 مقاوم در برابر حریق – FR
 مقاوم در برابر حریق و رطوبت – FM