کناف در شیراز

سقف کاذب شیراز

اجرای سقف کاذب کناف در شیراز

اجرای سیستم درای وال کناف

سقف کاذب تایل به سقف هایی گفته می شود که در ابعاد 30cm و 60cm به صورت عمودی بر روی سازه هایی که به صورت تقاطع و کلیک می باشد قرار می گیرد و دارای قابلیت برداشتن و گذاشتن می باشد.

همچنین این نوع سقف کاذب به صورت مشبک بوده که به وسیله ی آویز های قابل تنظیم متصل می شود.

تایل ها به چند دسته تقسیم می شود که هر کدام کاربرد مجزا و نیز کاربرد با هم را دارا می باشند

خواص و مزایای تایل

تایل 60×60از خواص و مزایای فراوانی برخوردار است که عبارتند از:

دسترسی آسان به تاسیسات و لوله ها

اجرای سریع و جلوگیری از اتلاف زمان

نیاز نداشتن به رنگ کردن پس از اجرا

تمیز بودن در حین اجرا

پشت به متریال های دیگر سقف کاذب مانند سقف کاذب کناف

حمل آسان متریال

تغییر آسان  تایل ها بعد از چند سال و ایجاد و تنوع در محیط با کمترین هزینه

اجرای متراژ زیاد در فاصله زمانی بسیار کم .

مشاهده و اجرا در سراسر ایران و اصفهان